Điều chúng tôi tin tưởng

TẦM NHÌN
Tất cả thanh niên Việt Nam có cơ hội và sự hỗ trợ cần thiết để phát huy hết tiềm năng của mình.

SỨ MỆNH
Giải quyết các nhu cầu khác nhau của thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Việt Nam và tăng cường sức mạnh của họ bằng cách:

 1. Trở thành nhà cung cấp hàng đầu các khóa đào tạo nghề tiên tiến, mang tính thực hành cao và theo định hướng thị trường;
 2. Trang bị cho học viên sự tự tin, niềm tin và lòng tự trọng cần thiết để nắm bắt những cơ hội mới;
 3. Cung cấp những cơ hội việc làm vững chắc và những giải pháp về nhân sự cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 4. Tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của các cựu học viên REACH;
 5. Đóng góp vào chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế xã hội.
   

GIÁ TRỊ

 • Xây dựng niềm tin (giá trị chính)
 • Nỗ lực hết mình
 • Chúng ta là một gia đình
 • Tính hỗ trợ
 • Tôn trọng