Điều chúng tôi tin tưởng

TẦM NHÌN
Tất cả thanh niên Việt Nam có cơ hội và sự hỗ trợ cần thiết để phát huy hết tiềm năng của mình.

SỨ MỆNH
Giải quyết các nhu cầu khác nhau của thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Việt Nam và tăng cường sức mạnh của họ bằng cách:

 1. Trở thành nhà cung cấp hàng đầu các khóa đào tạo nghề tiên tiến, mang tính thực hành cao và theo định hướng thị trường;
 2. Trang bị cho học viên sự tự tin, niềm tin và lòng tự trọng cần thiết để nắm bắt những cơ hội mới;
 3. Cung cấp những cơ hội việc làm vững chắc và những giải pháp về nhân sự cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 4. Tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của các cựu học viên REACH;
 5. Đóng góp vào chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế xã hội.
   

GIÁ TRỊ

 • Tôn trọng

Chúng tôi thể hiện lòng trắc ẩn và đề cao các nguyên tắc hòa nhập, bình đẳng và công bằng trong công việc của chúng tôi để trao quyền cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

 • Thành tựu

Chúng tôi tận tâm, tập trung và thử thách bản thân để đạt được mức độ hiệu quả và năng xuất cao nhất.

 • Sự sáng tạo
Mô hình của chúng tôi mang định hướng thị trường và linh động trong việc giúp đáp ứng những nhu cầu liên tục của thanh niên khó khăn, cũng như là các doanh nghiệp của Việt Nam. 

 • Trách nhiệm
Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để thực hiện sứ mệnh của REACH, hành động với trách nhiệm, tính toàn vẹn và minh bạch. 

 • Gia đình
Chúng tôi là một gia đình luôn quan tâm và hỗ trợ với những nhân viên, học viên, cựu học viên, các doanh nghiệp và đối tác đầy tâm huyết.