Doanh nghiệp xã hội

 REACH SE is Business for the REACH to make the resource to be profit and profit for the support for the support for the year of hard in Vietnam.

1. Tầm nhìn

Tầm nhìn của REACH SE là trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực đào tạo và cung cấp chất lượng đào tạo dịch vụ, uy tín cho thanh niên trên toàn quốc để thanh niên có cơ hội phát huy function, join on the field.

Object item

- Xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả, tạo nguồn thu bền vững cho doanh nghiệp

- Xây dựng chất lượng đào tạo dịch vụ, uy tín, đáp ứng nhu cầu khách hàng, đặc biệt là nhu cầu của thanh

niên Việt Nam

- Enhanced the integration for the group of the group of the priority of the party of the credit player, quality to join on the market

field pilot field.

REACH SE provide the products, service in the training training field. On the background 10 years activity and the next process model from the external in the educational education training, skills, live build, training training, products and training service of REACH SE is made to perform up performance, animation linh hoạt response to be multi form of personal clients, customer business and organations.

REACH SE bắt đầu khai giảng khóa học "Học nghề có VIỆC" và kỹ năng làm việc tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Hội An từ tháng 8/2014.