Chiến lược của REACH

Mục tiêu chiến lược của REACH trong thời gian tới sẽ tập trung vào 5 mục tiêu chính: 

  • Xây dựng hệ thống quản trị và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.
REACH tuyển dụng và hỗ trợ một đội ngũ quản lý có trình độ và tài năng. Chúng tôi luôn tuân thủ các chính sách và quy định đã được tài liệu hóa rõ ràng nhằm thúc đẩy tổ chức phát triển có hiệu quả.
  • Đội ngũ nhân viên tận tâm, có trách nhiệm và hiệu quả.
Sự phát triển của đội ngũ nhân viên là chìa khóa để nâng cao chất lượng chương trình và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức. Vì vậy, REACH luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc tích cực và giúp nâng cao năng lực cho nhân viên, nơi thành quả được tưởng thưởng và sự sáng tạo được trân trọng. 
  • Bền vững tài chính và phát triển doanh nghiệp xã hội
REACH sẽ đa dạng hóa nguồn thu nhập bằng cách thu hút và duy trì các nhà tài trợ mới. REACH cũng đảm bảo chi tiêu đồng tiền một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ tìm ra những cách thức mới để tạo doanh thu và sáng tạo trong cách thiết kế chương trình. Tất cả nhằm đảm bảo cho một tương lai vững mạnh của REACH.
  • Cải thiện chất lượng chương trình và mô hình đào tạo
Mục tiêu nền tảng của REACH là giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, do đó điều cốt yếu là tìm ra những cách thức để đưa quan điểm của thanh niên vào quá trình thiết kế và cải thiện chất lượng chương trình của REACH. Điều này nhằm đảm bảo chương trình của REACH luôn bám sát và đáp ứng được nhu cầu của nhóm thanh niên mục tiêu
  • Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và xây dựng hình ảnh tổ chức vì cộng đồng